1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Recycle
  5. How are we maximizing our recycling?
Odaberite

Kako postižemo maksimalno recikliranje?

Recikliranje hibridne baterije

Često nas pitaju je li potrebno mijenjati naše hibridne baterije, te štete li one okolišu u slučaju zbrinjavanja. Sve baterije koje koristimo u našim hibridnim električnim vozilima su konstruisane da traju koliko i sam automobil, zahvaljujući pametnim sistemima upravljanja koji osiguravaju njihovo učinkovito djelovanje, godinu za godinom.

Kada dođu do kraja svog životnog vijeka, imamo program njihovog povrata kako bismo osigurali sigurno i odgovorno postupanje. Trenutno prikupljamo više od 90% naših baterija u Europi kroz naše maloprodajne mreže, ali namjeravamo ostvariti 100% prikupljanja u našem cjelokupnom poslovanju.

Partneri u recikliranju baterija

Ako hibridne baterije koje prikupimo nije moguće ponovo upotrijebiti, na primjer kao zamjenske baterije u drugim vozilima ili kao samostalne jedinice za pohranu energije, sarađujemo s dvije vrlo uspješne i provjerene specijalizirane kompanije koje provode postupak recikliranja i zbrinjavanja.

SNAM, sa sjedištem u Francuskoj, je odgovoran za rukovanje našim metal-hidridnim baterijama, koje se koriste u većini naših hibridnih električnih vozila, a Umicore, u Belgiji, se bavi litij-ionskim baterijama koje se trenutno nalaze u modelima Prius+ i Prius Plug-in. Obje ove kompanije koriste najnovije, pionirske tehnike za izvlačenje što je više materijala moguće kako bi se spriječila bilo kakva šteta po okoliš.

Recikliranje u našem poslovanju 

Vodimo računa da prikupljamo sav otpad koji nastane u našim proizvodnim postupcima i da ga ispravno obrađujemo, izbjegavajući bilo kakvu štetu po okoliš. Pri tome je ključno koristiti ispravne postupke obrade.

U svemu što radimo u Toyoti, nikada ne prenosimo slabiju kvalitetu iz jednog postupka u drugi, a to se odnosi i na to kako poslujemo s otpadom, kao i na to kako upravljamo našim proizvodnim linijama. Ako je otpad moguće razvrstati na mjestu nastanka, time se olakšava rukovanje njime na mjestu recikliranja.

Na primjer, otpadna plastika se razvrstava prema vrsti i boji, pa je ekipe našeg partnera za rukovanje otpadom, Green Metals, lako mogu proslijediti na recikliranje. Green Metals je društvo iz Toyotine grupe koje podržava naše aktivnosti na 21 lokaciji širom svijeta, razvrstavanjem, obradom i prodajom našeg metalnog i nemetalnog otpada i upravljajući programom total waste managementa.