1. Resources
  2. Terms of use
  3. How is my personal data used?
Odaberite

Unos osobnih podataka o korisniku

Svi lični podaci koje date TME-u preko TOYOTA sajta, koristiće se samo od strane TOYOTE u cilju poboljšanja usluge TOYOTE prema vama, uključujući i marketinške svrhe. TME čini sve što je u njenoj moći kako bi obezbedila sigurno prikupljanje, prenos i spremanje ličnih podataka, a u skladu sa prirodom takvih podataka i važećim evropskim zakonima o zaštiti podataka. TME neće prenositi vaše lične podatke trećim licima, osim onih u sastavu Toyotine mreže distribucije. U svako vreme imate pravo da pristupite, izmenite i koristite lične podatke. 

TME zna prirodu internet veb strana kao medijuma koji koriste pojedinci kako bi dobili povratnu informaciju ili uneli podatke u vezi sa TOYOTA sajtom i preduzeće sve razumne mere kako bi to uzela u obzir kada je prikladno i korisno. TME ne preuzima odgovornost ili pravnu obavezu za bilo šta što je u vezi sa takvim unosom podataka i zadržava pravo da ukloni takav unos sa sajta bez opravdanja ili najave.