1. Owners
  2. Parts & Accessories
  3. Brake Pads and Discs
Odaberite

TOYOTA KOČNI DISKOVI I KOČNE PLOČICE

Uz svakodnevni rad pod pritiskom, kočni sistem ima težak posao. Kao najbitnija sigurnosna odlika u Vašoj Toyoti, mogućnost da usporite i stanete, pogotovo u lošim uslovima za vožnju ili hitnim situacijama, potpuno zavisi od performanse Vaših kočnica.

KAKO FUNKCIONIŠE VAŠ KOČNI SISTEM?

Kada stavite nogu na kočnicu, kočna tečnost pritiska kočne čeljusti na svakoj glavčini točka, tako da kočna pločica pritiska obe strane kočnog diska, koji se okreće uz točkove Vašeg vozila. Ovo trenje usporava automobil i na kraju ga zaustavlja.

Tokom vremena se kočne pločice i diskovi troše, tako da je potrebno da se zamene, jer je vožnja sa potrošenim kočnicama izuzetno opasna. Evo nekoliko znakova da su kočnice potrošene:

  • Skretanje tokom kočenja može značiti da su neravnomerno potrošene kočne pločice
  • Škripanje
  • Smanjenje zaustavne snage
  • Kočne diskove koji su ispod minimalne sigurne debljine treba zameniti

Za obezbeđivanje sigurne vožnje, veoma je bitno da se Vaše kočne pločice i diskovi redovno proveravaju od strane Vašeg zvaničnog Toyota servisera.