1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Recover
Odaberite

Obnoviti

Saznajte o tome na koje načine izvlačimo što je više moguće iz postupka odlaganja

Energija iz otpada može igrati važnu ulogu u raznolikosti izvora energije koja nam je potrebna za pogon naše savremene ekonomije. Nastojimo osigurati izvlačenje i najmanjeg dijela resursa. 

Važnost hijerarhije otpada

Shvatamo vrijednost sistema hijerarhije otpada u razumijevanju relativne vrijednosti pojedinih načina koje koristimo za postizanje ekološki odgovornog poslovanja. To postavlja prevenciju – izbjegavanje korištenja energije i prirodnih resursa – kao najbolji izbor, a dalje redom slijede minimizacija, ponovna upotreba, recikliranje i obnavljanje, do odlaganja kao najmanje željene opcije.

Ako dobro odradimo smanjivanje, obnavljanje i recikliranje materijala i resursa, tada ćemo samo ograničenu preostalu količinu morati riješiti kroz izvlačenje energije ili odlaganje.

Izvlačenje energije iz odlaganja vozila na kraju životnog vijeka

Nakon što se iz vozila uklone sve štetne tvari i izvade dijelovi koje je moguće ponovo upotrijebiti ili reciklirati, školjke se gužvaju i režu. Metal i plastika se izdvajaju iz izrezanog materijala, a ono što ostaje se zove ostatak iz automobilske rezalice (ASR – Automotive Shredder Residue).

Iako se on sastoji od komadića stakla, gume, plastike i prljavštine, ipak ga je moguće iskoristiti. Koristeći inovativnu tehnologiju naknadne obrade možemo izvući čak i vrlo sitne komadiće materijala. Tek nakon ovog temeljitog odvajanja, preostali materijal koji nije moguće sačuvati se koristi za izvlačenje energije ili, kao posljednje rješenje, spaljivanje.

Izvlačenje maksimuma

Naši proizvodni procesi stvaraju određeni višak i otpadni materijal, ali ih nastojimo držati na minimumu i izvući što je više moguće za recikliranje ili ponovnu upotrebu.

Kada proizvodimo dijelove ili vozila, često se javlja višak ili otpadni materijal, koji može biti metal, plastika, boja ili voda. Moramo biti sigurni da izvlačimo sve što možemo, kako bismo to mogli reciklirati ili odgovorno zbrinuti, bez stvaranja opasnosti po okoliš.

Pažljivo vodimo računa da kompenziramo otpad i upotrebljujemo i recikliramo materijal kada god je to moguće, na svakom koraku u našim proizvodnim postupcima. Vodimo računa da se, na kraju svega, otpad ili višak materijala koristi za izvlačenje energije samo kao posljednja mogućnost.