1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. Challege 5
Odaberite
Odaberite

Izazov 5

Pokretanje sistema temeljenog na recikliranju

Kako bismo doprinijeli izgradnji društva temeljenog na idealnom korištenju resursa/recikliranju, radimo na četiri područja: značajnijem korištenju ekoloških materijala; konstruisanju i korištenju dijelova veće trajnosti; razvijanju učinkovitijih tehnologija s većim udjelom recikliranja te recikliranju više materijala skinutih sa starih vozila prilikom proizvodnje novih. 

Naši ciljevi za godine pred nama

Naš cilj je do 2050. poticati globalno uvođenje obrade vozila na kraju životnog vijeka i tehnologija i sistema recikliranja. Naš cilj je do 2030. dovršiti globalno ustanovljavanje prikupljanja baterija i sistema recikliranja, kao i izrada 30 pokusnih pogona koji odgovaraju lokalnim pogonima za primjerenu obradu i recikliranje vozila na kraju životnog vijeka.

Neka od naših dosadašnjih postignuća

  •  Smanjenje do 50 % korištenja rijetkog neodimija u svakom hibridnom elektromotoru
  • Naš pokus drobilicom (šrederom) na hibridnom električnom vozilu Prius plug-in je ostvario 96,9% ponovnog korištenja i povrata
  • Trenutno možemo reciklirati 85% automobila

Proizvodnja uz nulti otpad 

S ponosom objavljujemo da su, od 2018. godine, svi naši proizvodni pogoni u Europi Bez otpada na odlagalištima i Bez otpada u spaljivanju.