1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050
 4. Challege 5
Odaberite

Izazov 5

Pokretanje sistema temeljenog na recikliranju

Kako bismo doprinijeli izgradnji društva temeljenog na idealnom korištenju resursa/recikliranju, radimo na četiri područja: značajnijem korištenju ekoloških materijala; konstruisanju i korištenju dijelova veće trajnosti; razvijanju učinkovitijih tehnologija s većim udjelom recikliranja te recikliranju više materijala skinutih sa starih vozila prilikom proizvodnje novih. 

 • Naši ciljevi za godine pred nama

  Naš cilj je do 2050. poticati globalno uvođenje obrade vozila na kraju životnog vijeka i tehnologija i sistema recikliranja. Naš cilj je do 2030. dovršiti globalno ustanovljavanje prikupljanja baterija i sistema recikliranja, kao i izrada 30 pokusnih pogona koji odgovaraju lokalnim pogonima za primjerenu obradu i recikliranje vozila na kraju životnog vijeka.
 • Neka od naših dosadašnjih postignuća

  •  Smanjenje do 50 % korištenja rijetkog neodimija u svakom hibridnom elektromotoru
  • Naš pokus drobilicom (šrederom) na hibridnom električnom vozilu Prius plug-in je ostvario 96,9% ponovnog korištenja i povrata
  • Trenutno možemo reciklirati 85% automobila
 • Proizvodnja uz nulti otpad 

  S ponosom objavljujemo da su, od 2018. godine, svi naši proizvodni pogoni u Europi Bez otpada na odlagalištima i Bez otpada u spaljivanju.