1. Discover Toyota
  2. Quality
  3. Producing quality
Odaberite

Proizvodnja kvaliteta

Obezbjeđen kvalitet u svakom vozilu

Ulažemo u ljude, obuku i načine rada da bismo obezbjedili da je svako vozilo koje proizvedemo najvećeg kvaliteta, da zadovoljava visoke standarde koje postavljamo i da ih premašuje. Posvećeni smo proizvodnji vozila najvećeg kvaliteta korišćenjem preciznih proizvodnih procesa i uz stručnu i posvećenu radnu snagu. Svako vozilo koje proizvedemo je podvrgnuto hiljadama provjera radi obezbjeđivanja izvanredne bezbjednosti, performansi i kvaliteta izrade, u skladu sa našim zahtjevnim standardima. Da bi naši zaposleni naučili i shvatili kvalitet, obezbjeđujemo sveobuhvatnu obuku. Ona uključuje pripravnički program za mlade ljude na početku karijere kao i redovne prilike za razvoj vještina za naše zaposlene. Iskustvo i znanje se prenose sa jedne na drugu generaciju, jačajući posvećenost kvalitetu. Uspjeh naše obuke se ogleda u brojnim nagradama osvojenim na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Toyotin superiorni kvalitet

Toyota je stekla reputaciju zahvaljujući proizvodnji vozila vrlo visokog kvaliteta u svim zemljama u svijetu. To je postignuto pristupom kontrole kvaliteta i obezbjeđivanja kvaliteta koji je jedinstven za Toyotu i razvijan je dugi niz godina. Od prvih faza postupka konstruisanja pa sve do silaska vozila sa proizvodne linije, u Toyoti je kvalitet ključan.

To možete da vidite u materijalima, spojevima i završnoj obradi, kao i inovativnim novim tehnologijama koje ugrađujemo u sva naša vozila. Kvalitet je temeljni preduslov za postizanje osmjeha klijenata i zato je ugrađen u sve naše aktivnosti. Način na koji proizvodimo naša vozila utjelotvoren je u Toyota proizvodnom sistemu (TPS).

Obezbjeđen kvalitet u svakom vozilu

Ljudi koji proizvode naša vozila osjećaju veliki lični ponos zbog kvaliteta svog rada. Svako vozilo je podvrgnuto hiljadama provjera kvaliteta tokom proizvodnog procesa.

Postupak proizvodnje vozila uključuje mnogo radnika koji rade jedan za drugim na mnoštvu različitih zadataka. Svako na proizvodnoj liniji odgovoran je za obezbjeđivanje kvaliteta na svakom koraku, a lični angažman na radnom mjestu doseže vrhunac na provjeri za obezbjeđivanje kvaliteta koja se provodi prije nego što bilo koje vozilo izađe iz fabrike.

Zaposleni koji sprovode hiljade provjera koje zahtjevamo, su ponosni na svoj posao kojim obezbjeđujemo da svaki klijent može da ima puno povjerenje u bezbjednost i kvalitet svog vozila.

Izgradnja vještina za kvalitet kroz učenje

Kroz obuku, iskustvo, usvajanje vještina i takmičenje, obezbjeđujemo da sljedeće generacije naših zaposlenih stiču i razvijaju znanja potrebna za postizanje najvećeg kvaliteta.

Koncept kvaliteta proizvodnje se stalno mijenja kako razvijamo nove modele, pronalazimo bolje načine rada, a naši klijenti stiču prefinjeniji ukus i oblikuju svoje želje.

Zbog toga je za nas važno da uvijek učimo o kvalitetu, omogućavajući mladim ljudima da kao pripravnici razvijaju svoje vještine, ali i našim stalnim zaposlenima obuku i prilike za sticanje novih vještina. Visok kvalitet rada naših zaposlenih je prepoznat kroz mnoštvo nagrada na nacionalnom i međunarodnom nivou.