1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. 2030 Global mid - term targets
Odaberite

Globalni srednji ciljevi 2030

Kako bi se postigli Toyota ekološki ciljevi do 2050. godine, usvojeni su srednji ciljevi do 2030. godine na bazi trenutne situacije u kompaniji Toyota, kao i na bazi društvenih trendova.

IZAZOV 1 - SREDNJI CILJ

Izazov proizvodnje novog vozila nulte emisije ugljen-dioksida

Do 2030. god naš cilj je da godišnje prodamo preko 5.5 miliona električnih vozila u svim delovima sveta, uključujući preko1 milion vozila sa nultom emisijom štetnih gasova (sa električnom baterijom i baterijom koja se puni na pogonsko gorivo).
Procenjeni svetski prosek smanjenja emisije CO2 u gramima po km, za nova vozila će biti 35% i više, u zavisnosti od tržišnih uslova, u poređenju sa 2010. godinom.

Otkrijte izazov 1

IZAZOV 2 - SREDNJI CILJ

Izazov smanjena emisije ugljen - dioksida tokom životnog veka vozila

Do 2030. godine naš cilj je da smanjimo emisiju ugljen-dioksida za 25% i više u odnosu na životni vek automobila, u poređenju sa 2013. godinom.

Otkrijte izazov 2

IZAZOV 3 - SREDNJI CILJ

Izazov nulte emisije ugljen - dioksida u proizvodnim pogonima

Do 2030,godine naš cilj je da smanjimo emisiju ugljen-dioksida u proizvodnim pogonima za 35% u poređenju sa 2013. godinom.

Otkrijte izazov 3

IZAZOV 4 - SREDNJI CILJ

Izazov smanjene potrošnje i optimizacije upotrebe vode

Do 2030. godine, naš cilj je da implementiramo mere u četiri pilot pogona u Severnoj Americi, Aziji i Južnoafričkoj Republici kako bismo smanjili upotrebu vode u njima.

Sa tačke gledišta kvaliteta vode, takođe unosimo novine u proizvodnju u sva 22 proizvodna pogona u Severnoj Americi, Aziji i Evropi, gde će voda upotrebljena u proizvodnji moći da se ispušta direktno u reke.

Otkrijte izazov 4

IZAZOV 5 - SREDNJI CILJ

Izazov uspostavljanja sistema proizvodnje zasnovanog na reciklaži

Do 2030. godine, naš cilj je da dovedemo do kraja ustanovljavanje sistema za prikupljanje starih baterija i sistema za reciklažu na globalnom nivou, kao i da pustimo u eksploataciju 30 pogona za tretman i reciklažu vozila na kraju životnog veka.

Otkrijte izazov 5

IZAZOV 6 - SREDNJI CILJ

Izazov uspostavljanja principa društva zasnovanog na harmoniji sa prirodom

Do 2030. godine, naš cilj je da pustimo u eksploataciju 19 "Pogona u Harmoniji sa Prirodom" (12 u Japanu, ostalih 7 širom sveta), kao i da implementiramo aktivnosti zasnovane na principima harmonije sa prirodom u svim regijama u kojima Toyota posluje, sarađujući sa lokalnom zajednicom i partnerskim kompanijama.

Dodatno ćemo nastaviti da doprinosimo biodiverzitetu i saradnji sa NVO i širićemo inicijative kako u okviru kompanije, tako i van nje, a u cilju animacije ekološki svesnog stanovništva kome je stalo do očuvanja planete.

Otkrijte izazov 6