1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
Odaberite

Globalni ekološki izazov 2050

Naš globalni Ekološki izazov 2050., objavljen 2015., obuhvata šest izazova. Oni pokrivaju sve aspekte našeg poslovanja, naših istraživanja novih proizvoda i tehnologija, te naše uloge u pružanju podrške pojedincima i zajednicama da uče i provode poboljšanja u prirodnom svijetu koji ih okružuje.